Kopers verdienen eerlijk en open behandeling op vechtersmarkt

Sinds vorig jaar hebben de verkopers het weer voor het zeggen in de binnensteden van  Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht. De woningen worden er razendsnel verkocht en veel gaan boven de vraagprijs weg. Het functioneren van de woningmarkt in de hoofdstad en sommige studentensteden vraagt om passende oplossingen. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat de koper eerlijke kansen krijgt en een helder inzicht in hoe de transacties verlopen.

Wat is de situatie in Amsterdam? Volgens cijfers van de NVM wordt op 70% van de Amsterdamse koophuizen binnen de ring boven de vraagprijs geboden. In het gebied daaromheen is dat 30%. Deze overspannen prijsontwikkeling leidt niet alleen in Amsterdam, maar ook in de centra van een aantal studentensteden tot verstoringen. Woningzoekenden leveren vaak blind hun bod bij een makelaar in. De bieder heeft geen idee hoeveel andere bieders er zijn en hij weet niet of zijn hoge bod leidt tot het verwerven van de gewenste woning.

Om deze situatie het hoofd te bieden, wil de NVM een online biedingssysteem lanceren. Volgens de NVM is het grote voordeel hiervan dat iedereen ziet wat er gebeurt. Het vergroot de transparantie van het bieden. En zowel verkoper als koper weten exact waar ze aan toe zijn.  Dat is een goede zaak, vindt ook de Makelaarsvereniging Amsterdam (NVM afdeling Amsterdam). Daarom denken wij gezamenlijk met hen en andere partijen aan het opzetten van een dergelijk systeem.

Bij de invoering van zo’n systeem moet wat de NVM betreft zorgvuldigheid boven snelheid staan. Dus eerst goed in kaart brengen wat de voor- en nadelen van zo’n online biedingssysteem zijn. Het uiteindelijke doel is, zoals gezegd, dat de koper eerlijk en open wordt behandeld.

De volgorde is in de optiek van de NVM zo: eerst kijken of online bieden wel een oplossing is voor de ontstane situatie. Dan de voor- en nadelen van zo’n systeem goed doornemen. En vervolgens het systeem zo inrichten dat er maximale transparantie is en de mogelijkheid om eerlijk zaken te doen. En voor de zorgvuldigheid – kijken of het goed werkt – gaan we eerst een proef doen met zo’n nieuw online biedingssysteem. Met deze stappen zijn we nu aan de slag. Tot die tijd is het de taak voor NVM-makelaars om kopers in zo’n biedingsproces eerlijk en zorgvuldig te adviseren.

Roeland Kimman is woordvoerder van de NVM

NVM Open Huizen Dag

‘NVM Open Huizen Dag hét moment om je slag te slaan’

Nieuwegein, 21 september 2015 – Een recordlage hypotheekrente, een breed woningaanbod en nog steeds laaggeprijsde huizen. Allemaal aantrekkelijke ingrediënten om je slag te slaan op de koopwoningmarkt. De NVM Open Huizen Dag, die dit jaar plaatsvindt op zaterdag 3 oktober, is een goed middel bij het maken van de juiste keuze.

Tijdens de NVM Open Huizen Dag kunnen potentiële kopers zonder afspraak te koop staande woningen bezichtigen. Aan de laatste NVM Open Huizen Dag, in maart, deden zo’n 46.000 huizenbezitters mee. Er werden 150.000 bezoeken afgelegd. Deze cijfers onderstrepen de enorme en aanhoudende populariteit van de NVM Open Huizen Dag.

Noviteit is dat iedere bezoeker gratis drie weken een (regionale) krant van de Persgroep/Wegener krijgt. Bovendien maakt de bezoeker kans op een keuken van Brugman ter waarde van 15.000 euro.

NVM-voorzitter Ger Hukker ziet de komende NVM Open Huizen Dag met veel vertrouwen tegemoet. “De hypotheekrente is momenteel de laagste in vijftig jaar. De 10- en 20-jaarsrente zijn historisch laag. Mensen kunnen nú hun slag slaan en daarna voor langere tijd genieten van lage maandlasten. Het aanbod laat al een paar jaar een dalende tendens zien, maar er valt nog genoeg te kiezen voor mensen die overwegen een huis te kopen. Ook zijn huizen, ondanks de stijging die afgelopen jaar is ingezet, nog steeds zeer aantrekkelijk geprijsd”, aldus Hukker.

De NVM Open Huizen Dag vindt plaats tussen 11.00 en 15.00 uur. De NVM presenteert de woningmarktcijfers over het derde kwartaal op donderdag 8 oktober.

Een wat rustiger vaarwater voor de woningmarkt

De woningmarkt is in het eerste kwartaal van 2015 in een wat rustiger vaarwater terecht gekomen. Het aantal transacties stijgt nog steeds, maar de prijzen lijken zich te stabiliseren. Het eerste kwartaal was wel het beste eerste kwartaal sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 en dat is heel goed nieuws.

Het aantal transacties is in de eerste drie maanden van 2015 met bijna 19 procent gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2014, zo maakten wij op 9 april bekend. Daar staat wel een afname van bijna 17 procent tegenover ten opzichte van het laatste kwartaal van 2014. Maar dat was dan ook een uitzonderlijk goed kwartaal. Bovendien daalt het aantal verkopen altijd in het eerste kwartaal. De daling van 16,9 procent is vergelijkbaar met het gemiddelde van andere eerste kwartalen.

Voor het eerst sinds tijden kan nu wellicht sprake zijn van enigszins rustiger vaarwater: het kabinet heeft zijn belangrijkste maatregelen voor de woningmarkt kunnen realiseren en in principe zijn er op korte termijn geen verkiezingen.

Maar er kunnen nog vraagtekens geplaatst worden bij wat de samenstelling van de Eerste Kamer definitief gaat worden en hoe het kabinet hierin meerderheden kan vinden. Dit bijvoorbeeld in het licht van de voorgenomen herziening van het belastingstelsel. Hoewel het kabinet stelt niet van plan te zijn hierbij ook nogmaals de fiscale behandeling van de eigen woning uitvoerig tegen het licht te willen houden – daarin is deze regeringstermijn namelijk al ingegrepen -, ontstaat wel onzekerheid.

Zo lijkt bijvoorbeeld niet uit te sluiten dat aan de hand van verruiming van het gemeentelijk belastinggebied de onroerendezaakbelasting (OZB) zal toenemen. Ook is van belang hoe zal worden omgegaan met belastingheffing op opgebouwd vermogen, nu huizenkopers in toenemende mate worden geacht eerst te sparen voor een eigenwoning. De NVM denkt hierover mee met ambtelijk en politiek Den Haag.

Zorgen blijven ook in de huurmarkt, omdat de mensen die echt een sociale huurwoning nodig, hebben die vaak niet op korte termijn kunnen huren. Er zijn lange wachtlijsten, het middensegment huur ontbreekt en de doorstroming komt daardoor maar niet echt op gang.

Ondanks deze onzekerheden verwacht ik dat het komende jaar de positieve tendens zal doorzetten. Ik denk dat er dit jaar 5 tot 10 procent meer woningtransacties zullen plaatshebben dan in 2014 en dat de gemiddelde prijsstijging tussen de 2,5 en 3 procent zal liggen. Maar ook hier geldt dat het herstel zich lang niet in alle regio’s van Nederland zal voordoen.

Ger Hukker, voorzitter NVM